O nama

O projektu:

U aprilu 2009. godine Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS je inicirala jednogodišnji projekat sa ciljem da se unaprijedi kvalitet izvještavanja medija o problemu korupcije i organizovanog kriminala.

Tokom trajanja projekta, MANS će u saradnji sa medijskim partnerima, Nezavisnim dnevnikom „Vijesti“, Dnevnom novinom „Dan“ i Nezavisnim nedeljnikom „Monitor“, obraditi niz tema koje se odnose na problem korupcije i organizovanog kriminala.

Kompletirane teme će u formi pojedinačnih dosijea biti periodično štampane kao dodatak u nedeljniku „Monitor“, dok će portal www.podlupom.info biti redovno ažuriran novim pričama sa pratećom dokumentacijom.

Pored istraživačkih priča, portal će sadržati i izvještaje relevantnih međunarodnih institucija o stanju u Crnoj Gori i studije slučajeva koje ukazuju na konkretne primjere korupcije  i organizovanog kriminala.

Ovaj projekat je podržan od strane USAID/ORT-a