Publikacije MANS-a

Korupcija u planiranju i uređenju prostora

Globalno posmatrano, ukupan obrt u industriji građevinarstva iznosi oko 3.200 milijardi dolara godišnje, što je čini veoma atraktivnom za strukture organizovanog kriminala. Kada je Crna Gora u pitanju, u velikom dijelu javnosti postoji bojazan da se novac iznijet u toku tranzicije vraća i pere kroz izgradnju objekata od strane “pobjednika” tranzicije. To je ujedno i razlog što se malo ko usuđuje da govori o korupciji u građevinarstvu. detaljnije

————————-

Pravo da znam

Skupština Crne Gore je 8. novembra 2005. godine usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Zakon o slobodnom pristupu informacijama omogućava raskid sa dosadašnjom praksom u odnosu države i građanina. Sprovođenje ovog zakona predstavlja jedan od ključnih preduslova za borbu protiv korupcije prepoznate kao najznačajnije prepreke na putu evropskih integracija.detaljnije

————————-

Imam li pravo da znam?

Nakon snažnog pritiska međunarodnih institucija i organizacija civilnog društva, poslije više od dvije godine i nekoliko verzija nacrta zakona, Skupština je 8. novembra 2005. godine usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Time su građani Crne Gore dobili pravo i mogućnost da traže i dobiju informacije u posjedu državnih organa, što je dovelo do značajnih promjena u dosadašnjim odnosima na relaciji država – građanin. detaljnije

————————-

Zeleni lavirint

“Pristup javnosti informacijama o životnoj sredini je veoma važan, posebno u slučajevima kada se privatizuju ključna nacionalna preduzeća. U tim slučajevima, evidentna je nesavršenost pristupa javnosti ekološkim informacijama.”

Drugi izvještaj o stanju životne sredine: Republika Crna Gora, Ekonomska komisija UN za Evropu – Komitet za politiku zaštite životne sredine, Njujork,Ženeva, 2007.1 detaljnije

————————-

Iza zatvorenih vrata

U procesu pristupanja Evropskoj uniji i sprovođenja obaveza iz konvencija Ujedinjenih nacija, slobodan pristup informacijama predstavlja jedan od kamena temeljaca u izgradnji odgovorne vlasti i efikasne demokratske države. detaljnije

————————-

Slobodan pristup informacijama i tajnost podataka

Cilj ove analize i preporuka jesteo da predloži načine na koji crnogorski Zakon o slobodnom pristupu informacijama (ZSPI) može biti izmijenjen i dopunjen kako bi se obezbijedilo potpunije poštovanje prava na pristup informacijama. detaljnije

————————-

Da li znaš da imaš pravo da znaš?

Od usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Skupštini Crne Gore 08. novembra 2005. godine, kao jednog od najznačajnijih mehanizama u postupku izgradnje odgovorne i efikasne vlasti, MANS je podnio preko 8000 zahtijeva za slobodan pristup informacijama. detaljnije

————————-

U službi privatnih interesa

Cilj ove publikacije je da ukaže na nedostatak političke volje za kvalitetno regulisanje i primjenu propisa u oblasti konflikta interesa, kao ključnog zakona za borbu protiv korupcije na najvišim nivoima. detaljnije

————————-

Korupcija ili EU integracije

“Nepostojanje adekvatne kontrole nad radom državnih institucija i uticaj organizovanog kriminala dodatno ograničavaju kapacitete za borbu protiv korupcije. Generalno posmatrano, bilo je malo rezultata u ovoj oblasti. Situacija zahtjeva hitno preduzimanje aktivnosti u cilju postizanja relevantnih rezultata na terenu, pogotovu u oblasti korupcije na visokom nivou” detaljnije

————————-

Korupcija ili EU integracije 2

Vlada Crne Gore je u avgustu 2006. godine usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji definiše aktivnosti, nosioce i rokove za realizaciju reformi, a sredinom februara 2007. je imenovala Nacionalnu komisiju za praćenje sprovođenja tog dokumenta. detaljnije

————————-

Skadarsko jezero – Nacionalni park ili oaza nelegalne gradnje?

Nagli rast u sektoru građevinske industrije i nekontrolisan razvoj tržišta nekretnina u Crnoj Gori tokom posljednjih nekoliko godina, doveli su ubrzane i neplanske urbanizanizacije mnogih djelova države, naročito atraktivnih lokacija na primorju i centralnom dijelu zemlje.  detaljnije

————————-

Na temeljima korupcije

Ova publikacija pokazuje da su investitori u sprezi sa donosiocima odluka zarobili državne institucije, što je dovelo do uništavanja najvrijednijih lokacija na crnogorskoj obali. Niz studija slučajeva dokumentuje kako su nakon snažnog pritiska javnosti zaustavljeni neki nezakoniti poslovi, dok posljedice nelegalne gradnje nisu sanirane, niti su ključni akteri snosili odgovornost. detaljnije

————————-

Korupcija ili EU integracije III

Cilj ove publikacije je da ukaže na rezultate sprovođenja antikorupcijskih reformi i ulogu Skupštine Crne Gore u tom procesu, kao i da predstavi najbolje prakse antikorupcijskih tijela u regionu. detaljnije