Evropska komisija

U prilogu se nalaze dva izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2007. I 2008. godinu. Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2006. godinu pokriva period od kraja oktobra 2006. godine do početka oktobra 2007. godine. Izvještaj Evropske komisije za 2008. godinu o napretku Crne Gore obuhvata period od kraja oktobra 2007. godine do pocetka oktobra 2008. godine.

EU je priznala nezavisnost Crne Gore u junu 2006. godine. Crna Gora je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU je potpisan u oktobru 2007. godine. Istog dana je potpisan i Interim sporazum i stupiće na na snagu u januaru 2008. godine. Ovaj izvještaj pokriva period od 1. oktobra 2006. do početka oktobra 2007. godine. Napredak se mjeri na osnovu donijetih odluka, usvojenih zakona i implementiranih mjera. Prema pravilu, zakoni ili mjere koje su u fazi pripreme ili čekaju odobrenje Parlamenta nisu uzete u obzir. Ovakav pristup omogućava jednak tretman kroz sve izvještaje i dozvoljava objektivnu procjenu.

Ovaj Izvještaj obuhvata period od kraja oktobra 2007. godine do pocetka oktobra 2008. godine. Napredak se mjeri na osnovu donijetih odluka, usvojenih zakona i primijenjenih mjera. Izvještaj je zasnovan na informacijama koje je sakupila i analizirala Komisija. Korišćeni su mnogi dodatni izvori, uključujući priloge Vlade Crne Gore, država članica, izvještaje Evropskog parlamenta, kao i informacije dobijene od raznih međunarodnih i nevladinih organizacija.

Ovaj izvještaj obuhvata period od početka oktobra 2008. do sredine septembra 2009. godine. Napredak se mjeri na osnovu donešenih odluka, usvojenog zakonodavstva i implementiranih mjera. Po pravilu, zakonodavstvo ili mjere koje su u pripremi ili čekaju na usvajanje pred Skupštinom nisu uzete u obzir. Ovakav pristup osigurava jednak tretman svih izvještaja i omogućava objektivnu procjenu.

Crna Gora je proglasila nezavisnost 3. juna 2006. godine, nakon referenduma održanog 21. maja 2006. godine. U junu 2006. godine, EU je odlučila da uspostavi odnose sa Crnom Gorom kao suverenom i nezavisnom državom. Sve države članice EU su priznale nezavisnost Crne Gore.

Od marta 2002. godine, Komisija redovno izvještava Savjet i Parlament o napretku ostvarenom od strane zemalja zapadnog Balkana. Ovo je prvi izvještaj o napretku Crne Gore nakon objavljivanja Mišljenja Komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji u novembru 2010. godine i nakon dodjeljivanja statusa zemlje kandidata Crnoj Gori od strane Evropskog savjeta, u decembru 2010. godine.