Kako je Kalić kupio “Turjak”

safet-kalicIstraživački centar MANS-a otkriva na koji način je Safet Kalić za neuporedivo manju cijenu od stvarne vrijednosti kupio “Turjak” koje je od strane državnog tužilaštva označeno kao jedno od preduzeća koje je služilo za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je rožajski “Turjak” na berzi kupljen tako što je početkom marta 2005. godine kompanija “M-petrol” od Fonda PIO otkupila jednu trećinu akcija za nešto preko 100 hiljada eura, a tokom ostatka 2005., i 2006. godine otkupila i akcije građana kako bi stekla većinsko vlasništvo nad ovom kompanijom. Danas M-petrol koji je registrovan na sestru Safeta Kalića, posjeduje skoro 95% “Turjaka”. Kada se uzme u obzir da su trećinu akcija kompanije Kalići platili nešto preko 100 hiljada eura, malo je vjerovatno da su za preuzimanje kompletne komapnije platili više od 300-350.000 Eura.

Iz revirzorskog izvjestaja - procjena imovine

Prva povrda da je za hotelsko preduzeće “Turjak” Kalićeva porodica platila smiješno malu cijenu je došla kada je imovina tog preduzeća postala predmet hipoteka za kredita koje su Kalići neštedemice uzimali od Crnogorkske komercijalne banke (CKB). Naime, hoteli “Turjak” i “Rožaje” sa pratećim objektima koji se nalaze u sastavu preduzeća, su bili predmet hipoteke za dobijanje kredita u iznosu od 200.000 eura koji je CKB u junu 2006. godine odobrila Kalićevoj kompaniji. U Ugovoru o hipoteci do kojeg je došao MANS vrijednost ovih objekata se procjenjuje na preko 1 milion eura, što samo za ove objekte višestruko premašuje ono što su Kalići 2005. godine platili kada su preuzimali “Turjak”.

Pored hotela, i ostali objekti preduzeća “Turjak” su bili predmet hipteka za kredite koje je CKB odobravala Kalićima. Tako je poslovna zgrada površine 380 m2 stavljena pod hipoteku za obezbjeđenje dodatnih 100.000 kredita koji je odobren u novembru 2006. godine. Tom prilikom samo ovaj objekat je procijenjen na 418.000 Eura.

hipoteke i procjena vrijednosti

Da se ovdje ne radi samo o procjeni vrijednosti koju je banka uradila potvrđuje i zvanični nalaz komisije Uprave za nekretnine u koji je Istraživački centar MANS-a takođe imao uvid, a koji do u cent potvrđuju da je ukupna vrijednost samo pomenutih objekata preduzeća “Turjak” procijenjena na preko 1,5 miliona eura.

Pored toga, MANS je imao uvid i u Revizroski izvještaj “Turjaka” za 2003. godine , prije same privatizacije iz kojeg se vidi da je materijana imovina i od same kompanije bila procjenjena na mnogo veću vrijenost u odnosu na ono za koliko je prodata. Tako revizor u svom izvještaju navodi da je vrijednost zemljišta, građevinskih objekara i opreme nešto preko 1,2 miliona eura.

U svakom slučaju, kada se uzme u obzir kolika je procijenjena vrijednost samo dijela imovine u odnosu na ono što su Kalići preko svoje kompanije “M-Petrol” platili za “Turjak”, teško je zaključiti da je za to preduzeće plaćena tržišna cijena.

Zvanični nalaz komisije za procjenu vrijednosti imovine je trebalo da bude dovoljan osnov za državnog tužioca da pokrene istragu o tome ko je i kom aranžmanu omogućio Kalićima da za smiješan novac dođu vrijedne imovine Turjaka.

Nažalost, sudbinu “Turjaka” dijele mnoga preduzeća u Crnoj Gori koja su prodata u bescjenje kako bi se jeftino došlo do nekretnina koje su zarad milionskih kredita opterećivane hipotekama kod komercijalnih banaka.

Ono što je specifično za Turjak jeste da je ta kompanija bila dio strukture koju je uspostavila porodica Safeta Kalića a u kojoj se kroz čitavu mrežu povezanih transakcija u zvanični platni promet unosio gotovi novac čije porijeklo nije poznato, a za koji Državno tužilaštvo sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Podaci sa kojima MANS trenutno raspolaže ukazuju na potrebu da bi državno tužilaštvo, kada je u pitanju optužnica za pranje novca, moralo da postupkom obuhvati i druga lica koja su prije svega u državnim institucijama, ali i u komercijalnim bankama bili servis i pokriće za ono što se na teret stavlja Safetu Kaliću i njegovoj porodici.

Turjak kupljen kreditom i pozajmicom CKB

Dokumentacija o finansijske transakcija kompanije “M-petrol” preko njenog žiro računa potvrđuju da je dobar dio akcija preduzeća “Turjak” kupljen uz asistenciju CKB. Naime, u dvije transakcije CKB je kompaniji Kalićeve sestre prebacila blizu 85.000 eura koje su iskorišćene za kupovinu akcija na berzi. Prva transakcija od 50.731 eura je realizovana početkom maja 2005. godine, a već dan nakon toga identični iznos je prenijet na račun za preuzimanje “Turjaka” kod Centralne depozitarne agencije. Kao svrha ove uplate CKB je navedeno “odobravanje kratkoročnog kredita”. Druga transakcija sa računa CKB na račun M-petrola se desila krajem maja iste godine, u iznosu od 34.493 Eura, a osnov je bila “kratkoročna pozajmica za kupovinu akcija”.

kredit i pozajmica CKB za kupovinu Turjaka

Među akcionarima Turjaka i direktor Fonda PIO

Prema podacima Centralne depozitarne agencije, među Top10 akcionara Kalićevog “Turjaka” se nalazi i aktuelni direktor Fonda PIO Dušan Perović, koji je na tu funkciju izabran 2010. godine. Prethodni radni angažman Perovića je bio na mjestu pomoćnika ministra finansija za Trezor i to u periodu od 2001. do 2010. godine kada su Kalići uživali podršku vladinih kreditnih programa.

« « Kako je Safet Kalić vraćao kredit | Kako su Kalići unosili prljavi novac u zvanični platni promet » »

Trackback URI | Comments RSS


Postavi komentar