Predizborne subvencije stočarima oko 150 hiljada eura

Datum:04/03/2014 | Kategorija: Istraživačke price LUPA, Izbori LUPA

BeraneNeposredno uoči prethodnih predsjedničkih izbora, Ministarstvo poljoprivrede je stočarima u Beranama po osnovu subvencija „upumpalo“ oko 150 hiljada eura, dok je istovremeno Opština Berane mljekarima isplaćivala zaostale premije iz ranijih godina, što je moglo biti korišteno kao vid političkog pritiska na terenu, pokazuju najnoviji podaci Istraživačkog centra MANS-a.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede je, desetak dana prije održavanja predsjedničkih izbora, stočarima u Beranama po osnovu subvencija isplatilo gotovo 150 hiljada eura, dok je naredna isplata bila tek krajem maja i to u iznosu od 18 hiljada eura. Sledeća isplata realizovana je krajem jula, takođe u iznosu od 18 hiljada eura, da bi u oktobru beranskim farmerima bilo isplaćeno dodatnih 50 hiljada eura.

Prema propisima iz Agrobudžeta, subvencije stočarima i ratarima isplaćuju se u prvoj polovini godine za prethodnu godinu, a premije za proizvodnju mlijeka svakog mjeseca u odnosu na količine mlijeka koje su isporučene prethodnog mjeseca. Međutim, očigledno je da Vlada zloupotrebljava ove fondove i najveći dio sredstava isplaćuje uoči izbora, kako bi se kod poljoprivrednika ostvario što jači politički uticaj u korist vladajuće partije.

Da se ne radi o izolovanim primjerima u koje su uključena jedino Vladina ministarstva, već uhodanoj taktici u kojoj zajedno učestvuju i lokalne samouprave, na primjeru Opštine Berane povrđuje činjenica da je ta Opština, uoči predsjedničkih izbora, isplaćivala farmerima dug za isporučeno mlijeko iz ranijih godina.

Tako podaci kojima raspolaže Istraživački centar MANS-a ukazuju da je Opština Berane u januaru 2013. godine uplatila mljekari „Šimšić“ blizu pet hilljada eura za zaostali dug farmerima, a po osnovu isporučenog  mlijeka još iz oktobra 2010. godine, te januara, februara, marta i aprila 2011. godine.

Prema važećoj odluci Opštine Berane, poljoprivrednim proizvođačima, čiji otkup mlijeka vrše mljekare u Crnoj Gori, po litru isporučenog mlijeka isplaćuje se tri centra. Isplate se vrše svakog mjeseca u odnosu na količinu isporučenog mlijeka u prethodnom mjesecu.

Pored toga, Istraživački centar MANS-a je utvrdio da je Opština Berane prošle godine budžetsku liniju „subvencije za proizvodnju i pružanje usluga“ u najmanju ruku sporno koristila za prebijanje dugova sa kompanijom „Šimšić“, koja je postala vlasnik beranske fabrike mlijeka „Zora“ krajem 2012. godine, iako je novac sa ove budžetske linije uglavnom namijenjen za isplate poljoprivrednicima ili za pomoć ekonomiji.

Tako je u februaru prošle godine zaključen ugovor o preuzimanju dugova između beranskog Vodovoda, Opštine Berane i firmi „Zora“ i „Šimšić“. Ovim ugovorom potraživanje Vodovoda prema „Zori“ od blizu 28 hiljada eura je prebijeno na način što je Opština Berane preuzela dio duga od 18 hiljada eura, dok je „Šimšić“ preuzeo ostatak duga od 10 hiljada eura.

Opština Berane je zatim Vodovodu isplatila dug sa pomenute budžetske linije „subvencije za proizvodnju i pružanje usluga“, a „Šimšić“ se obavezao da će 10 hiljada eura isplatiti sa zajedničkog podračuna koji ta firma koristi sa Ministarstvom poljoprivrede, što se vjerovatno može dovesti u vezu sa kupovinom  mljekare „Zora“ i preuzimanjem njenih ranijih dugova.

Afera „Snimak“ otkrila je da poljoprivrednici predstavljaju veoma značajnu grupaciju potencijalnih glasača, koje zvaničnici Vlade i Demokratske partije socijalista, u predizbornim periodima, obilaze na terenu i obećavaju pomoć u subvencijama i kreditima za poljoprivrednu  proizvodnju.

U tom smislu, i najnoviji primjer isplata subvencija u Beranama tokom predsjedničkih izbora samo je dodatna potvrda sumnji da se državni resursi teško zloupotrebljavaju u izborne svrhe u korist Demokratske partije socijalista, kako bi ta partija ostvarila prevagu na terenu u cilju daljeg opstanka na vlasti.

Ovo istraživanje je urađeno uz podršku Evropske Unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

I uoči ovih izbora agituju na terenuI predstojeće lokalne izbore u Beranama, koji će se održati u subotu, prate optužbe da Vladini ministri obilaze poljoprivredna gazdinstva, obećavajući razne vrste beneficija u zamjenu za podršku vladajućoj partiji.Ove optužbe iznijete su od strane beranske opozicije, čiji su predstavnici prije nekoliko dana saopštili da ministar zdravlja Miodrag Radunović swa saradnicima obilazi beranska sela i obećava subvencije farmerima.
« « Otpremninama kupovali glasove? | Naknade se isplaćivale uoči izbora » »

Trackback URI | Comments RSS


Postavi komentar