Kako su Kalići unosili prljavi novac u zvanični platni promet

KalićiCrnogorska komercijalna banka (CKB) je u periodu od 2005. do 2009. godine povezanim kompanijama Safeta Kalića odobrila 5,3 miliona eura kredita koji su u najvećoj mjeru vraćani kroz uplate gotovog novca za koje tužilaštvo sumnja da je stečen prodajom narkotika, pokazuju podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a.

……………………………………………………………………………………………………………….detaljnije

Kako je Kalić kupio “Turjak”

safet-kalicIstraživački centar MANS-a otkriva na koji način je Safet Kalić za neuporedivo manju cijenu od stvarne vrijednosti kupio “Turjak” koje je od strane državnog tužilaštva označeno kao jedno od preduzeća koje je služilo za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

……………………………………………………………………………………………………………….detaljnije